Η ΔΙΑΣΠΑΣΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ! Εκτύπωση
Παρασκευή, 24 Μάρτιος 2017 11:01

 

 

Εἶναι δεδομένον ὃτι ἡ ἀτομική βόμβα εἶναι ἀρρήκτως συνδεδεμένη μέ τήν κρίσιμον μᾶζαν ἀτόμων ουρανίου, ἂνευ ἐπιτεύξεως τῆς ὁποίας ἡ διάπασις τοῦ ἀτόμου (ὀρθώτερον «διάσπασις τῶν ἀτόμων») δέν εἶναι δυνατή. Ἀλλά ὃταν λέγομεν «μᾶζαν» ἐννοοῦμεν «μᾶζαν ἀτόμων», δηλαδή ἓνα πλῆθος ἀτόμων, ἓναν ἀριθμόν ἀτόμων, πού ὀνομάζεται κρίσιμος ἀριθμός. Εἰς αὐτόν τόν ἀριθμόν ἀναφέρεται ὁ Ἀθροιστικός Νόμος τῆς Λεξαριθμικῆς θεωρίας.

ΑΛ = Α+Λ Þå(A+Λ) @ Λ

ΑΤΟΜΟΝ Þ Α+ΤΟΜΟΝ Þå(Α+ΤΟΜΟΝ) @TOMON

   (ὃπου Λ τό ὂν ΤΟΜΌΝ, καί Α+Λ ἡ στερητική του μορφή ΆΤΟΜΟΝ)

Ἀφοῦ τώρα, τό δισοξύριβονουκλεϊκόν ὀξύ ἐν τῆ Λεξαριθμικῆ θεωρία θεωρεῖται ἂτομον, ὁ Ἀθροιστικός Νόμος τῆς θεωρίας ἐφαρμόζεται :

Ἑρμηνεία: Τό ἂτομον τοῦ DNA στερεῖται τῆς ἐννοίας τῆς τομῆς (Α στερητικόν - δέν τέμνεται, δέν διαιρεῖται, δέν διασπᾶται), ἀλλά ὃταν εἰς ἓνα δοκιμαστικόν σωλῆνα τό γονιδίωμα τοῦ ἰδίου εἲδους συνεχῶς ἀθροίζεται, συνεχῶς αὐξάνεται, καταλλήλως καί ὑπό συνθήκας (Α ἀθροιστικόν), καί φθάση εἰς τόν κρίσιμον ἀριθμόν ἀτόμων DNA, (συνεχής αὒξησις π.χ. τοῦ ἀνθρωπίνου γονιδιώματος), τότε ἀρχίζει καί διασπᾶται εἰς τά ὑποατομικά, ὑπογενετικά συστατικά στοιχεῖα του, ἐκ τῶν ὁποίων συνεστήθη.  

   Συνέχεια εις τό συνυμμένον.

   Κοσμᾶς Μιλτ. Μαρκᾶτος

   Καθηγητής ΤΕΙ

Συνημμένα:
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΑΤΌΜβ ΔΙΑΣΠΑΡΘΡ.pdf)ΑΤΌΜβ ΔΙΑΣΠΑΡΘΡ.pdf[ ]875 Kb
Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 20 Ιούνιος 2017 09:40