Αρχική Ερευνητικά Προγράμματα ΤΡΙΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Επισκέπτες

1071017
ΣήμεραΣήμερα73
ΜήναςΜήνας2619
ΣύνολοΣύνολο1071017

Τελευταία Ενημέρωση
Παρασκευή, 07 Δεκέμβριος 2018 14:02

ΤΡΙΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 02 Φεβρουάριος 2010 11:19

 

   Καθηγητής συντονιστής : Κοσμάς Μιλτ. Μαρκάτος.
  • Έτος καί διάρκεια: 1999 - 2004.
  • Τίτλος Ερευνητικού Προγράμματος : Τριγωνισμός τουΕλληνικού Κόσμου.
  • Αρχή εγκρίσεως: ΤΕΙ Λαρίσης. Συμμετέχοντες: Μαρία Κ. Μαρκάτου, επιστημονικός συνεργάτις ΤΕΙ Λαρίσης, χωροτάκτης και περιφερειολόγος μηχανικός.
  • Ερευνητικά προϊόντα: Ανακοινώσεις σε συνέδρια, γεωδαιτικοί χάρτες, κατασκευή βά-σεως δεδομένων, συγγραφή συγγράμματος.

Περίληψη ερευνητικού προγράμματος
Σκοπός:
   Η έρευνα αποσκοπεί στην παραγωγή ενός τεχνολογικού συγγράμματος διά τον Τριγωνισμό του  Ελληνικού Κόσμου - με την προοπτική δημιουργίας καταλλήλου συμπαγούς δίσκου (CDrom) - το οποίον θ΄ αποτελέσει τον οδηγό διά την χάραξη μιας επιστημονικής και τεχνολογικής πολιτικής, με στόχο την μεγιστοποίηση της τουριστικής αναπτύξεως της χώρας, επί τη βάσει γνώσεως, κατανοήσεως καί αναπαραγωγής της επιστήμης και της τεχνολογίας του παρελθόντος - ιδίως των αγνώστων πτυχών των - εν συνδυασμώ μετά των συγχρόνων άμα και μελλοντικών προοπτικών.
   Ειδικότερα η έρευνα στοχεύει:
⇒Στήν πειραματική επαλήθευση και ανάδειξη του Τριγωνισμού διά της χρήσεως της συγχρόνου προσφερομένης τεχνολογίας των ΣΓΠ (GPS).
⇒Στην άρση της πίστεως ότι οι Έλληνες δεν συμπαθούσαν την τεχνολογία ή δεν είχαν επιδόσεις σ’αυτήν, εναρμονιζόμενες μ’ εκείνες της φιλοσοφίας, της τέχνης, της επιστήμης καί των γραμμάτων.
⇒Στην αναθεώρηση των θέσεων, αναφορικά με την παλαιότητα των λαών της Μεσογείου και στην επαλήθευση των νέων.
   Μέθοδος:
   Η μέθοδος συνίσταται εκ δύο σταδίων, εκ των οποίων το μεν πρώτον περιλαμβάνει την συλλογήν θεσιακών μετρήσεων διά της επιτοπίου καταμετρήσεως των κυριωτέρων σημείων του  Ελληνικού Κόσμου (σημεία ή θέσεις ναών, ιερών, μαντείων, σταδίων, μνημείων, λιμένων, κ.α.), χρησιμοποιώντας κινητούς θεσιολάβους (τους λαμβάνοντες τις θέσεις ή τα σημεία της υδρογείου), GPS, με ακρίβειαν εξήκοντα μέτρων*, εν συνδυασμώ με φορητόν υπολογιστήν, το δε δεύτερον - και εν συνεργασία μετά του πρώτου - περιλαμβάνει  την χρησιμοποίηση των θεσιακών μετρήσεων στην διαμόρφωση της βάσεως τριγωνισμού, διά της προβολής των μετρήσεων αυτών επί του ψηφιακου χάρτου της Ελλάδος και την εν συνεχεία μετατροπήν τού διαμορφωθέντος Εμμέσου Τριγωνισμού σε  Άμεσον Τριγωνισμόν, διά της χρήσεως Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών ,GIS.
   *Σημείωση: Μετά τον πρώτον χρόνον, η ακρίβεια του θεσιολάβου ηυξήθη στα 15 μέτρα περιφερειακώς (περί την θεσιακήν μέτρηση – βεβαίωση της κατακευαστρίας Ε-ταιρείας).
   Επιδιωκόμενο αποτέλεσμα:
   Οι γεωγραφικές θέσεις των πόλεων του Ελληνικού Κόσμου δεν είναι τυχαίες, αλλά ικανοποιούν ένα πλήρες προβλέψιμον και επεκτάσιμον γεωμετρικόν δίκτυον (τριγωνισμόν), κατασκευασθέν από τους παμπαλαίους Έλληνες, οι οποίοι κατείχαν τις απαραίτητες αστρονομικές, γεωμετρικές και γεωδαιτικές γνώσεις, μετά των αντιστοίχων οργάνων.
   Πιθανοί χρήστες:
   Τα αποτελέσματα της ερεύνης μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα Υπουργεία Τουρισμού, Παιδείας και Χωροταξίας δια την χάραξη μιας επιστημονικής και τεχνολογικής πολιτικής.
   Σημείωσις (Απρίλιος έτους 2000):
   Το όνομα θεσιολάβος (το λαμβάνειν την θέσιν ενός σημείου της υδρογείου συ-ναρτήσει τεχνητών δορυφόρων) είναι του συγγραφέως [βλέπε: παρούσαν ιστοσελίδα, Ανακοινώσεις].

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 13 Μάιος 2010 10:47
 
ΚΟΣΜΑΣ ΜΙΛΤ. ΜΑΡΚΑΤΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (ΤΕΙ)
Παλαιολόγου 9 - 412 23 Λάρισα
Τηλ: 6974 31 91 31
Η.Δ: kmmarkatos@gmail.com
Ιστοσελίς: www.hellenes-markatos.gr