Αρχική Άρθρα ΑΤΟΜΩΝ ΔΙΑΣΠΑΣΕΙΣ - ΔΙΑ ΤΗΣ ΛΕΞΑΡΙΘΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

Επισκέπτες

1071023
ΣήμεραΣήμερα79
ΜήναςΜήνας2625
ΣύνολοΣύνολο1071023

Τελευταία Ενημέρωση
Παρασκευή, 07 Δεκέμβριος 2018 14:02

ΑΤΟΜΩΝ ΔΙΑΣΠΑΣΕΙΣ - ΔΙΑ ΤΗΣ ΛΕΞΑΡΙΘΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 26 Ιανουάριος 2017 14:54

 

ΑΤΟΜΩΝ ΔΙΑΣΠΑΣΕΙΣ - ΔΙΑ ΤΗΣ ΛΕΞΑΡΙΘΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

 

(α) Ἡ διάσπασις τοῦ ἀτόμου τῆς ἀνοργάνου ὓλης

   

 

   Διά τῆς Λεξαριθμικῆς θεωρίας:

(α) Ἡ διάσπασις τοῦ ὑλικοῦ ἀτόμου (ἀνόργανος ὓλη - ἂτομον) προεβλέπετο!

(β) Ἡ διάσπασις τοῦ γενετικοῦ ἀτόμου (ὀργανική ὓλη – ἂτομον, DNA) προβλέπεταΙ

(γ) Ἡ διάσπασις τοῦ ἠχητικοῦ ἀτόμου (ἂναρθρος φθόγγος) προβλέπεται!  

(δ) Ἡ διάσπασις τοῦ φωνητικοῦ ἀτόμου (ἒναρθρος φθὀγγος) μή ἑρμηνευόμενον

(ε) Ἡ διάσπασις τοῦ χρονικοῦ ἀτόμου (χρόνος - ;;;) μή ἑρμηνευόμενον

Ἐν τῆ Λεξαριθμική θεωρία, δέν ὑπάρχει εἰδοποιός διαφορά μεταξύ τῶν «διαφὀρων» ἀτόμων,

ἀλλά ὃλαι αὐταί αἱ μορφαί ἀνάγονται εἰς τήν αὐτήν ἒννοιαν, εἰς τό αὐτό ἂτομον.

Εἷς ὁρισμός (καί ἲσως ὁ ὁρισμός) ἐδημοσιεύθη εἰς τό Α τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ ΠΑΜΜΕΓΑΣ,

ἐν τῆ προσπαθεία μου νά διερευνήσω τὀ «Πῶς νοεῖται ἡ σχέσις

γράμματος – λέξεως - ἀριθμοῦ» [βλέπε: Μαρκάτος, ΠΑΜΜΕΓΑΣ (ΠΑγκόσμιος

Μαθηματική Μελέτη λληνικῆς ΓλώσσΑΣ, Λάρισα 1980, τ.Α, σελ.21]:

   «Άτοµον είναι το τέρµα µιας φυσικής διαδικασίας στην οποίαν λαµβάνουν µέρος

υποατοµικές ή υποστοιχειώδεις οντότητες υπό καθορισµένη αναλογία και αυστηρά διάταξη

και από την οποία διαδικασία αναδύεται ένα όν (κάθε είδος ατόµου από τα ανωτέρω)

που θεωρείται η ελαχίστη οντότης (µονάς) διά την δηµιουργία συνθετωτέρων

µορφών (µορίων και ενώων,ιστών,ονοµάτων και λέξεων, ηθικής οµάδος και κοινωνίας,

µουσικής συνθέσεως, δι-αρκείας ή χρόνου)».

Ὁ ὁρισμός οὗτος ἀναφέρεται ἐπί παντός χώρου τοῦ ἐπιστητοῦ (ὓλη ἀνόργανος,

ὓλη ὀργανική (DNA), ἦχος (ἂναρθρος φθόγγος), φωνή (ἒναρθρος φθόγγος), χρόνος),

καί δύναται νά ταυτισθῆ μέ τούς ἀντιστοίχους τῆς λέξεως «στοιχεῖον»(1), τούς ὁποίους

ἒχουν διατυπώσει οἱ ἀρχαῖοι Ἓλληνες φιλόσοφοι:

Þστοιχεῖον, ἁπλοῦς τις ἦχος τῆς φωνῆς θεωρούμενος ὡς μέρος στοιχειῶδες τῆς γλώσσης,

Πλάτ. Κρατ. 424D

Þστοιχεῖον, ἀδιαίρετον τῶ εἶδει,  Ἀριστ. Μετά τά Φυσ. 4.3,1.

Þστοιχεῖον. ἒστι φωνή ἀδιαίρετος Ἀριστ. Ποιητ. 20,22

Þγράμμα, σύμβολον, ψηφίον δι' ἑκαστον φθόγγον τῆς ἀνθρωπίνης φωνῆς (γράμματα

λέγονται διότι γράφονται, στοιχεία δέ διότι εἶναι τά ἁαπλούστερα μέρη τῶν λέξεων).

Ἡ συνέχεια εἰς τό συνημμένον

Συνημμένα:
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΑΤΟΜΩΝ1 ΔΙΑΣΠΑΣΕΙΣ1ΑΡΘΡ.pdf)ΑΤΟΜΩΝ1 ΔΙΑΣΠΑΣΕΙΣ1ΑΡΘΡ.pdf[ ]491 Kb
Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 20 Ιούνιος 2017 10:05
 
ΚΟΣΜΑΣ ΜΙΛΤ. ΜΑΡΚΑΤΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (ΤΕΙ)
Παλαιολόγου 9 - 412 23 Λάρισα
Τηλ: 6974 31 91 31
Η.Δ: kmmarkatos@gmail.com
Ιστοσελίς: www.hellenes-markatos.gr