Αρχική Άρθρα Ο ΝΕΥΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΝ ΕΝΕΠΝΕΥΣΘΗ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΛΞΕΩΣ

Επισκέπτες

1018731
ΣήμεραΣήμερα12
ΜήναςΜήνας777
ΣύνολοΣύνολο1018731

Τελευταία Ενημέρωση
Δευτέρα, 02 Απρίλιος 2018 11:04

Ο ΝΕΥΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΝ ΕΝΕΠΝΕΥΣΘΗ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΛΞΕΩΣ PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 03 Νοέμβριος 2016 15:06

 

   ἀναλαμβάνω: 

[Α], ρ.,
   [ίδε λαμβάνω], λαμβάνω εις χείράς μου, το παιδίον, Ηρόδ. 1., τα όπλα, τα τόξα, κτλ. 6., παραλαμβάνω επί του πλοίου 1, και καθόλου, λαμβάνω μετ' εμαυτού, ιδίως επί στρατιωτών, ζωοτροφίων, κτλ., Ηρόδ. 9. 
   β. λαμβάνω τι όπως εξετάσω αυτό, Πλάτ. Απολλ. 22B 
   3. αναδέχομαί τι, αναλαμβάνω, λαμβάνω, την προξενίαν, Θουκ. 6. 
   5., λαμβάνω εις εταιρισμόν, εισποιούμαι, υιοθετώ, Αισχίν..
   6 επί χρημάτων, ιδιοποιούμαι, δημεύω, Πλουτ. 2. 
   7. μανθάνω διά συνεχούς μηχανικής επαναλήψεως, Πλουτ. Αγησ. 
   ΙΙ. λαμβάνω οπίσω, ανακτώμαι, την αρχήν, Ηρόδ. 3., αν. επιστήμην, Πλάτ. Μένων, 85D, 
   >  αφεθέντα λίθον ου δυνατόν αναλαβείν, Αριστ. Ηθ. Ν. 3. 5,14.,
   2 επανορθώ αμάρτημα εις ό υπέπεσον, απαλλάσσομαι ονείδους ή ατιμίας και επανέρχομαι εις την πρώτην μου έντιμον θέσιν, ανακτώμαι την απολεσθείσαν υπόληψίν μου, εν τη εν Πλαταίησι μάχη ανέλαβε πάσαν την επενεχθείσαν οι αιτίην, Ηρόδ. 7., την αμαρτίαν αναλαβείν πειράσομαι, Σοφ. Φ. 
   3. αποκαθιστώ εις υγείαν και ισχύν, θεραπεύω, ανορθώ, αναζωπυρώ, αν. εαυτόν, αναλαμβάνω, ανακτώμαι ισχύν, θεραπεύω, ανορθώ, αναζωπυρώ, λατ. reficere, τρώμα, κακότητα, Ηρόδ. 5., αν. εαυτόν, αναλάμβάνω, ανακτώμαι ισχύν, αναζωογονούμαι, Θουκ. 6., έρχομαι εις τα λογικά μου, Ισοκρ. 86D.    4. επανέρχομαι εις την διακοπείσαν αφήγησιν, εξακολουθώ την συνέχειαν εν διηγήσει ή λογική συζητήσει, δεί δε... αναλαβείν τον κατ' αρχάς ηϊα λέξων λόγον, Ηρόδ. 5. 
   ΙΙΙ. σταματώ, επί ίππου, ει αφεθείς ες τάχος αναλαμβάνεται εν βραχεί, Ξεν. Ιππ. 3.5: εμποδίζω, Πλάτ. Νόμ. 701C, ούτως αν. τας κύνας [ανακαλώ αυτάς, καλώ αυτάς να επανέλθωσι], Ξεν. Κυν. 7.    ΙV. αποκτώ την εύνοιάν τινος, καθιστώ αυτόν φίλόν μου, ώστε την βουλήν όλην... αναλαβών ελήλυθα εις εμαυτόν τη ευνοία πείσας ρέπειν, [Σχόλ.], Αριστοφ. Ιππ.[βλέπε λεξικόν Liddell - Scott - Κωνσταντινίδη /  Κοσμόγλωσσα 2007 - Τό Λεξαριθμικόν Λεξικόν τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης
  
   Τό περίβόητον λῆμμα τοῦ Ἀριστοτέλους

>  ἀφεθέντα λίθον οὐ δυνατόν ἀναλαβεῖν, Ἀριστ. Ἠθ. Ν. 3. 5,14.,

 
ἀναλαμβάνω: λαμβάνω ὀπίσω, ἀνακτῶμαι, τήν ἀρχήν, Ἡρόδ. 3., ἀν. ἐπιστήμην, Πλάτ. Μένων, 85D
 
   Ἐξ αὐτοῦ τοῦ λήμματος τοῦ Ἀριστοτέλους, θεωρῶ ὃτι ὁ Νεύτων ἐνεπνεύσθη τούς τρεῖς παγκοσμίους νόμους του, πού διέπουν τήν ἓλξιν τῶν σωμάτων! 
 
   Κοσμᾶς Μιλτ. Μαρκᾶτος
      καθηγητής ΤΕΙ
   
Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 20 Ιούνιος 2017 10:10
 
ΚΟΣΜΑΣ ΜΙΛΤ. ΜΑΡΚΑΤΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (ΤΕΙ)
Παλαιολόγου 9 - 412 23 Λάρισα
Τηλ: 6974 31 91 31
Η.Δ: kmmarkatos@gmail.com
Ιστοσελίς: www.hellenes-markatos.gr