Αρχική Άρθρα ΠΑΡΘΕΝΩΝ: ΟΡΙΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - Η ΕΛΛΙΠΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΝΕΤ "Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ"

Επισκέπτες

1072080
ΣήμεραΣήμερα57
ΜήναςΜήνας926
ΣύνολοΣύνολο1072080

Τελευταία Ενημέρωση
Παρασκευή, 07 Δεκέμβριος 2018 14:02

ΠΑΡΘΕΝΩΝ: ΟΡΙΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - Η ΕΛΛΙΠΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΝΕΤ "Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ" PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2011 18:02

    Ἀγαπητοί ἀναγνῶστες τῆς ἱστοσελίδος μου

  
   Χθές διεβίβασα ἠλεκτρονικῶς εἰς τήν διεύθυνσιν: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. τήν κατωτέρω ἐπιστολην μετά δύο συνημμένων.   
   Σήμερα, 23/06/2011, ἐπεχείρησα νά ἐπικοινωνήσω μέ τόν δημοσιογράφον κ. Βασιλόπουλον, ὑπεύθυνον τῆς ἐκπομπῆς "Μηχανή τοῦ χρόνου", σχετικά μέ τήν δυνατότητα συμβολῆς μου, ὡς εἰδικοῦ ἐρευνητοῦ, εἰς τό Β΄ μέρος αὐτῆς τῆς ἐκπομπῆς (τήν ἑπόμενην Κυριακήν) . Δυστυχῶς ὁ κ. Βαsιλόπουλος ... δέν ενεφανίσθη, καί ἀντ' αὐτοῦ  συνωμίλησα μέ μίαν συνεργάτιδά του δημοσιογράφον. Ἐτόνισα λοιπόν εἰς αὐτήν ὃτι εἰς τό Β΄μέρος πρέπει νά συμπεριληφθοῦν μερικά μοναδικά παγκοσμίως τεχνικά, τεχνολογικά καί ἀστρονομικά στοιχεῖα, πού ἀφοροῦν εἰς τό Ἑκατόμπεδον, τόν Παρθενῶνα καί τίς ἁρμονικές σχέσεις των, καί καθιστοῦν καί τούς δύο ναούς μοναδικῶς τεχνολογικῶς καί ἐπιστημονικῶς.
   Ἡ δημοσιογράφος εἶπε ὃτι ἡ ἐκπομπή εἶναι γενική καί ὃτι δέν μπορεῖ νά γίνεται ἀναφορά εἰς εἰδικά στοιχεῖα. Ἡ ἀπάντησις αὐτή ἐπανελαμβάνετο κάθε φορά πού τῆς ἒθετα τά ἀνωτέρω.
   Ἐπέμενα, λέγων: Μά κυρία μου,
(1) τό Ἑκατόμπεδον ἒχει πλάτος το ἓν δεύτερον λεπτόν τοῦ μήκους τοῦ μεγίστου μεσημβρινοῦ τῆς γῆς (30,86 περίπου), τό ὁποῖον πολλαπλασιαζόμενον ἐπί τόν ἀριθμόν τῶν δευτερολέπτων τοῦ κύκλου (1 296 000) δίδει τό μῆκος τοῦ μεγίστου μεσημβρινοῦ τῆς γῆς εἰς μέτρα:
  
   30,86Χ129600 = 39 994 560 40 000 000 μ.    
  
   Ἒτσι, οἱ Ἓλληνες (οἱ Ἀθηναῖοι) ἐγνώριζον τό μῆκος αὐτό τό 700 πΧ., ἐνῶ οἱ νεώτεροι τό ὑπελόγισαν 2100 χρόνια ἀργότερα.
(2) Ὁ Παρθενών εἰς τήν πρόσοψίν του (πλάτος / ὓψος) φέρει ἀκριβῶς τόν μέσον καί ἂκρον λόγον Φ, τόν ἀριθμόν τῆς ἁρμονίας καί τῆς συνεχείας:

  

   Πόδες: πλάτος/ύψος = 60Π/(60Π/Φ) = Φ

   Μέτρα: 18,516/11,444 = 1,618.

  ( 1 πούς = 0,3086 μ.)

   Ἐκεῖ, ἡ γρήγορη συνομιλία μας ἐπερατώθη.

 ...............................................................................................................................................................................................................

Κοσμᾶς Μιλτ. Μαρκᾶτος

Καθηγητής ΤΕΙ

Παλαιολόγου 9 – 412 23 Λάρισα

Τηλ. Κιν. 6974 31 91 31

Η.Δ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Ἱστοσελίς: www.hellenes-markatos.gr                                                                                   Λάρισα 24/06/2011

 

ΠΡΟΣ

κ. Βασιλόπουλον Χ.

Ὑπεύθ. ἐκπομπῆς «Μηχανή τοῦ Χρόνου»

 

   κύριε Βασιλόπουλε, σᾶς χαιρετῶ!

 

   Ἀφοῦ συγχαρὼ ἐσᾶς καί τούς συνεργάτες σας διά τήν ὡραίαν σας ἐκπομπήν, «mixanitouxronou”*, ἒρχομαι διά τῆς παρούσης ἐπιστολῆς νά σᾶς ζητήσω - ἐάν αὐτό εἶναι ἐφικτόν - νά συμπεριλάβετε εἰς τό Β΄ μέρος τῆς ἐκπομπῆς, μέ θέμα τήν Ἀκρόπολιν καί τόν Παρθενῶνα, τά τεχνικά, τεχνολογικά καί ἀ-στρονομικά στοιχεῖα πού ἀφοροῦν εἰς τό Ἑκατόμπεδον, τόν Παρθενῶνα καί τίς ἁρμονικές σχέσεις μεταξύ των, ὃπως αὐτά ἒχουν ἐξαχθῆ ἐκ τῆς διενεργηθείσης σχετικῆς ἐρεύνης, καί ὃπως αὐτά παρουσιάζωνται εἰς τά δύο συνημμένα.

   Ἐάν ἐπιθυμεῖτε περισσότερες πληροφορίες δία τήν ἀπό τοῦ ἒτους 1973 διενεργούμενην ἒρευναν ἐπί τῆς δομῆς τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης καί τῆς τεχνολογίας τῶν Ἑλλήνων, μία γρήγορη ἐξερεύνησις εἰς τήν ἱστοσελίδα μου, «www.hellenes-markatos.gr”, μπορεῖ νά σᾶς βοηθήση σχετικῶς.

   

                                                                                     Μετ’ ἐκτιμήσεως

                                                                                    Κοσμᾶς Μιλτ. Μαρκᾶτος

                                                                                            καθηγητής ΤΕΙ

 

  

   Ἀκριβεῖς διαστάσεις Ἑκατομπέδου καί Παρθενῶνος

 

    Ἑκατόμπεδον

 • Πλάτος Ἑκατομπέδου =100Π=1΄΄ τοῦ μήκους τοῦ Μεσημβρινοῦ τῆς γῆς

 • Μῆκος Ἑκατομπέδου (Στυλοβάτου) = 100Π√5 = (100ΠΧ,3086μ√5

 ≈30,86μΧ,236 ≈69,003μ [69,50].

 •Ὓψος Ἑκατομπέδου = 100Π√5 ≈13,801μ [ὗψοςναοῦ13,72μ] ≈

 ••ὊγκοςἙκατομπέδου 100ΠΧ00Π√5Χ00Π/√5 = 1 000 000Π3

   Συσχέτισις διαστάσεων Ἑκατομπέδου

     πλάτος/ ὓψος100Π(100Π√5) = √ 5.

 

ΑΙ ΚΟΣΜΙΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΚΑΤΟΜΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ

• Πλάτος Ἑκατομπέδου = 1΄΄ (ἓν δεύτερον λεπτόν) τοῦ μήκους τοῦ μεσημβρινοῦ τῆς γῆς = 30,86μ.

[30,88].

• 1 Πούς (Π) = 1/100 (ἓν ἑκατοστόν) τοῦ 1΄΄ (ἑνός δευτερουλ έπτου) τοῦ μήκους τοῦ μεσημβρινοῦ τῆς

γῆς ≈ 0,3086μ.

• 1 Ὀργυιά = 6Π = 6Χ0,3086μ = 1,8516μ

• 1 Στάδιον (Σ) = 600 Π ≈ 185,16μ

• 1 Μεσημβρινός = 216000Σ ≈ 185,16μΧ216000Σ ≈ 39 994 560μ

• 1 Ἀγγλ. μίλιον = 6Σ = 6Χ1,8516μ = 1851,6μ

*****

  

    * Ἀπό σεβασμόν πρός τήν γλῶσσαν μας, καί συγχρόνως κρατοῦντες τούς κανόνες μεταγραφῆς λέξεων μεταξύ γλωσσῶν, θά ἦτο προτιμώτερον ἡ ἠλεκτρονική διεύθυνσις τῆς ἐκπομπῆς σας νά ἐγράφετο ὡς ἀκολούθως: “

 

   mechanee(tou) Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

 alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  πλάτος/ πλάτος= 100Π60Π= 100/6 =5/3

 

 

   μῆκος/ μῆκος= 100Π√5/60ΠΦ= √5Φ

   ὗψος/ ὗψος= (100Π√5)/(60ΠΦ = 100Φ60√5 = √5Φ3.

 

   ⇒ Ἀπό τό βιβλίον μου «ΟΥΡΑΝΙΟΣ ΑΣΤΡΟΘΕΣΙΑ ΙΕΡΩΝ ΚΑΙ ΝΑΩΝΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»(ἒκδ ἙλληνικόςΛόγος– Λάρισα2004)

    ⇒ Οἱ ἐντός ἀγκυλῶν ἀριθμοί εἶναι οἱ ἐπίσημες μετρήσεις (Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἒθνους ἚκδοσιςἘκδοτικῆς Ἀθηνῶν- Ἀκρόπολις Παρθενών.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 28 Σεπτέμβριος 2011 22:41
 
ΚΟΣΜΑΣ ΜΙΛΤ. ΜΑΡΚΑΤΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (ΤΕΙ)
Παλαιολόγου 9 - 412 23 Λάρισα
Τηλ: 6974 31 91 31
Η.Δ: kmmarkatos@gmail.com
Ιστοσελίς: www.hellenes-markatos.gr