Αρχική Διαλέξεις ΨΥΧΗ: ΥΠΑΡΞΙΣ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΑ - 2Α ΣΕΙΡΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ: ΑΙ ΜΟΙΡΑΙ ΛΑΧΕΣΙΣ, ΚΛΩΘΩ ΚΑΙ ΑΤΡΟΠΟΣ

Επισκέπτες

1024939
ΣήμεραΣήμερα30
ΜήναςΜήνας1230
ΣύνολοΣύνολο1024939

Τελευταία Ενημέρωση
Παρασκευή, 07 Δεκέμβριος 2018 14:02

ΨΥΧΗ: ΥΠΑΡΞΙΣ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΑ - 2Α ΣΕΙΡΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ: ΑΙ ΜΟΙΡΑΙ ΛΑΧΕΣΙΣ, ΚΛΩΘΩ ΚΑΙ ΑΤΡΟΠΟΣ PDF Εκτύπωση E-mail
Κυριακή, 27 Ιούνιος 2010 11:59

 

 

Έτος 2006

1. ΛΑΡΙΣΑ (Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Λαρισαίων - Χατζηγιάννειος Αίθουσα)

2. ΛΑΡΙΣΑ (Αίθουσα Ωδείου)
3. ΕΛΑΣΣΩΝ (Αίθουσα Δημορχείου)
 
 
Ψυχή: Ὓπαρξις καί Ἀθανασία 
 
2α Σειρά Ἀποδείξεων: Αἱ μοῖραι Λάχεσις, Κλωθώ καί Ἂτροπος
 
Παρουσίασις βιβλίου
 
 
 ⇒ Βλέπε: Κοσμᾶς Μιλτ. Μαρκᾶτος " Περί Ψυχῆς", Ἐκδ. Ἑλληνικός Λόγος, Λάρισα 2009
 
 
alt
 
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
     Κυρίες καί Κύριοι,
ο Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Λαρισαίων και η αστική εταιρεία «Ελληνικός Λόγος» δια τη μελέτη και προάσπιση του Ελληνισμού έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν στη Διάλεξη που θα πραγματοποιηθεί στο Χατζηγιάννειο (τηλ. 2410621207 / 2410280391) την 6η Οκωβρίου 2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 8.30 μ.μ.
 
   με ομιλητή τον καθηγητή: ΚΟΣΜΑ ΜΙΛΤ. ΜΑΡΚΑΤΟ
 
Περίληψη:
Η ανάπτυξη του θέματος εκκινά από μηδενική βάση, αναφορικά μέ τίς λαϊκές δοξασίες, θρησκευτικές πίστεις καί φιλοσοφικές θέσεις για τη φύση τής ψυχής, για τήν ύπαρξη και αθανασία της στον άνθρωπο, γιά τη γέννησή της και την τύχη της μετά τον θάνατο της ατομικής υπάρξεως 
Δια της μαθηματικής θεωρίας της Ελληνικής γλώσσης (Λεξαριθμική θεωρία) ἀποδεικνύεται ότι η ψυχή διηθείται κατά τή γέννηση (καθαίρεται)·  Δια της αναγωγής τής διηθήσεως στις πρώτες γεννήσεις, συμπεραίνεται ότι οι ψυχές εισήλθαν απ’ έξω καί επομένως αυτές υ-ῆρχαν, ήσαν άυλες, καθαρές καί αθάνατες.
 Η είσοδος των καθαρών ψυχών σε μή έλλογα όντα (ανθρωποειδή) συνέστησε παράβαση της θείας τάξεως, την εξ αἰτίας της παραγωγή τής αμαρτίας και την έναρξη της καθάρσεως των ψυχών (διήθηση) στά ἒλλογα όντα (άνθρωποι) διά των διαδοχικών γεννήσεων.
 Λόγω τού πεπερασμένου καί καθωρισμένου ἀριθμού τών καθαρών ψυχών κατά τη δημιουργία τους, όλες οι ψυχές ἀνήκουν σε γενεαλογικά δένδρα, καί ως όμοιες, ανάγονται σ’αυτές και επιστρέφουν σ’ αυτές μετά την ολοκλήρωση της καθάρσεως, άλλως αναζητούν το γενεαλογικό δένδρο τους για αναγέννηση.
 Συνεπεία ἐπίσης τού πεπερασμένου και καθωρισμένου αριθμού των καθαρών ψυχών, η ατομική ψυχή χάνεται, μπορεί όμως να ανιχνεύεται ως ομοία μορφή εντός του γενεαλογικού δένδρου της.
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
    
Κυρίες και Κύριοι,
το Δημοτικό Ωδείο της Λάρισας και η αστική εταιρεία «Ελληνικός Λόγος» (για τη μελέτη και προάσπιση του Ελληνισμού), έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν στη Διάλεξη που θα πραγματοποιηθεί στήν Αίθουσα Συναυλιών του Ωδείου (τηλ. 2410/536-886 / 2410/280391) την 30η Οκτωβρίου 2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9 μ.μ.,
  
 με ομιλητή τον καθηγητή: ΚΟΣΜΑ ΜΙΛΤ. ΜΑΡΚΑΤΟΝ
  
Περίληψη:
Η εφαρμοζόμενη διαλεκτική επιβεβαιώνει τις λαϊκές δοξασίες, τις θρησκευτικές πίστεις καί τις φιλοσοφικές θέσεις για τη φύση τής ψυχής, την ύπαρξη και αθανασία της, τη γέννηση και την τύχη της μετά τον θάνατο.
 Δια της Ελληνικής γλώσσης (Λεξαριθμική θεωρία) αποδεικνύεται ότι η ψυχή - ταυτιζόμενη με το είμαι ή το εγώ - διηθεῖται, υφίσταται διήθηση (κάθαρση) κατά την εκάστοτε γέννηση, καί αφού διηθείται ή καθαρίζεται, συνεπάγεται ότι αυτή είναι ακάθαρτη, αμαρτωλή.
 Με αναγωγή τής διηθήσεως στην πρώτη γέννηση ανθρώπου, συμπεραίνεται ότι η ψυχή εισήλθε σε μη έλογο όν κι’ απ’ έξω - αφού δεν προϋπήρξε τέτοια γέννηση - και ως εκ τούτου αυτή υπῆρχε από πρίν, ήταν άυλη, καθαρή καί αθάνατη.
 Η είσοδος των καθαρών ψυχών στα πρῶτα μη έλλογα όντα (ανθρωποειδή) μετήλλαξε αυτά σε ανθρώπους σαν τους σημερινούς, συνέστησε παράβαση της θείας τάξεως, παρήγαγε την αμαρτία καί σημείωσε την έναρξη της καθάρσεώς τους στά ἒλλογα πλέον όντα (ανθρώπους) διά των διαδοχικών γεννήσεων.
 Εάν ο αριθμός των καθαρών ψυχών ήταν Ν, τότε για να εξασφαλίζεται η αναγέννησή τους μέχρι την πλήρη κάθαρση - οπότε ξαναγίνονται καθαρές - αυτές μεν πρέπει ν’ ανήκουν σε γενεαλογικά δένδρα ομοίων ψυχών, το πλήθος δε των αποθνησκόντων πρέπει ανά πάσα στιγμή να είναι μεγαλύτερο ή ίσο προς τον αριθμό Ν.
 Κάθε ψυχή συντίθεται από την κληρονομούμενη αμαρτωλή και από τη γεννώμενη καθαρή καί ατομική. Ἀπ’ αυτές η πρώτη ακολουθεῖ ανεξάρτητο κύκλο καθάρσεως, η δεύτερη εξαρτώμενο από το άτομο και τους γονείς του.
 
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
    
 Κυρίες καί Κύριοι,
το «Πολιτιστικό Προξενεῖο» και η αστική εταιρεία «Ελληνικός Λόγος» δια τη μελέτη και προάσπιση του Ελληνισμού έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν στη Διάλεξη που θα πραγματοποιηθεί την  .... Νοεμβρίου 2006, ημέρα ............ και ώρα 8.30 μ.μ.
   με ομιλητή τον καθηγητή: ΚΟΣΜΑ ΜΙΛΤ. ΜΑΡΚΑΤΟΝ
  
Περίληψη:
Η ανάπτυξη του θέματος εκκινά από μηδενική βάση, αναφορικά μέ τίς λαϊκές δοξασίες, θρησκευτικές πίστεις καί φιλοσοφικές θέσεις για τη φύση τής ψυχής, για τήν ύπαρξη και αθα-νασία της στον άνθρωπο, γιά τη γέννησή της και την τύχη της μετά τον θάνατο της ατομικής υ-πάρξεως · Δια της μαθηματικής θεωρίας της Ελληνικής γλώσσης (Λεξαριθμική θεωρία) ἀπο-δεικνύεται ότι η ψυχή διηθείται κατά τή γέννηση (καθαίρεται)· Δια της αναγωγής τής διηθήσε-ως στις πρώτες γεννήσεις συμπεραίνεται ότι οι ψυχές εισήλθαν απ’ έξω καί επομένως αυτές υ-πῆρχαν, ήσαν άυλες, καθαρές καί αθάνατες ·Η είσοδος των καθαρών ψυχών σε μή έλλογα όντα (ανθρωποειδή) συνέστησε παράβαση της θείας τάξεως, την εξ αἰτίας της παραγωγή τής αμαρτίας και την έναρξη της καθάρσεως των ψυχών (διήθηση) στά ἒλλογα όντα (άνθρωποι) διά των διαδοχικών γεννήσεων · Λόγω τού πεπερασμένου καί καθωρισμένου ἀριθμού τών καθαρών ψυχών κατά τη δημιουργία τους, όλες οι ψυχές ἀνήκουν σε γενεαλογικά δένδρα, καί ως όμοιες, ανάγονται σ’αυτές και επιστρέφουν σ’ αυτές μετά την ολοκλήρωση της καθάρσεως, άλλως αναζητούν το γενεαλογικό δένδρο τους για αναγέννηση ·Συνεπεία ἐπίσης τού πεπερασμένου και καθωρισμένου αριθμού των καθαρών ψυχών, η ατομική ψυχή χάνεται, μπορεί όμως να ανιχνεύεται ως ομοία μορφή εντός του γενεαλογικού δένδρου της.
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 

alt

Συνημμένα:
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΨΥΧΗ1.ppt)ΨΥΧΗ1.ppt[ ]607 Kb
Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 19 Ιούλιος 2010 10:36
 
ΚΟΣΜΑΣ ΜΙΛΤ. ΜΑΡΚΑΤΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (ΤΕΙ)
Παλαιολόγου 9 - 412 23 Λάρισα
Τηλ: 6974 31 91 31
Η.Δ: kmmarkatos@gmail.com
Ιστοσελίς: www.hellenes-markatos.gr