Αρχική Συνεντεύξεις Ο ΕΛΛΗΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Επισκέπτες

1046368
ΣήμεραΣήμερα58
ΜήναςΜήνας4073
ΣύνολοΣύνολο1046368

Τελευταία Ενημέρωση
Παρασκευή, 07 Δεκέμβριος 2018 14:02

Ο ΕΛΛΗΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 21 Ιούνιος 2010 18:44

 

 

 

 
ΚΟΣΜΑΣ ΜΙΛΤ. ΜΑΡΚΑΤΟΣ: Ο Έλλην είναι το φως του κόσμου ...
 
Ο Ελληνισμός σαν έννοια και σαν πράξη είναι κοσμοθεωρία
 
Η λεξαριθμική θεωρία και οι υποδειγματικές της εφαρμογές
 
Συνέντευξις - ΕυρωΕλλλάς, φ. 21ον
 
 
   Η πρώτη ανακοίνωσις της Κοσμογλώσσης, του Λεξαριθμικού Λεξικού της Ελληνικής Γλώσσης δι' υπολογιστήν, επραγ-ματοποιήθη εις την Αίθουσαν Θεάτρου της Ελληνοαμερικανικής Ενώσεως (Μασσαλίας 22, Αθήναι) την 3ην Απριλίου τρέχοντος έτους (1996), ημέραν Τετάρτην και ώραν 8 τό βράδυ.
    Η εκδήλωσις ωργανώθη υπό της Αστικής Εταιρείας Ελληνικός Λόγος, Έλλα Α (με έδραν την Λάρισαν), εδόθη δε από τον Διοικητήν τής Εταιρείας Κοσμάν Μιλτ. Μαρκάτον, καθηγητήν του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Λαρίσης καί διευθυντήν της παρούσης εφημερίδος.
    Μίαν περίπου ώραν πριν από την ανακοίνωσιν, ο ομιλητής παρεχώρησε συνέντευξιν εις την κ. Σταυράκη, υπεύθυνον του Γραφείου Αθηνών της εφημερίδος Ελευθερία, δημοσιευομένην εν τώ παρόντι φύλλω (Η ανακοίνωσις επανελήφθη εις το Μετσόβειον Πολυτεχνείον την 20ην Μαΐου 1996, 8μ.μ.).

  ⇒ Δημοσιογράφος:
   Μια παράξενη θεωρία, η κοσμόγλωσσα, παρουσιάστηκε πριν λίγες ημέρες στην Ελληνοαμερικα-νική Ένωση από τον καθηγητή του ΤΕΙ Λαρίσης, ερευνητή και εκδότη, κ. Κοσμά Μαρκάτο, που διετύπωσε τη θεωρία του λεξαριθμικού λεξικού της ελληνικής γλώσ-σας. Ο κ. Μαρκάτος διετύπωσε την λεξαριθμική θεωρία και τις υποδειγματικές της εφαρμογές και φυσικά το λεξαριθμικό λεξικό, το οποίο θεωρεί βάση για τις νέες προοπτικές της ελληνικής γλώσσας στον κόσμο.
 
Ο κ. Μαρκάτος τονίζει ότι ο Έλληνας μπορεί να γίνει παγκόσμια κοσμοθεωρία, πέρα από τα στενά όρια του κράτους ή και του έθνους, αλλά χρειάζεται πολιτική βούληση, πίστη καί πάθος.
  
   Για την Κοσμόγλωσσα αναφέρει:
  
Η Κοσμόγλωσσα εισάγει την δύναμιν, την ισχύν και την παγκοσμιότητα της Ελληνικής Γλώσσης εις τον κόσμον της Πληροφορικης, τόσον δια τους Έλληνας το γένος - μητροπολιτικούς και αποδήμους - όσον και δια τους Έλληνας την παιδείαν εφ' ολοκλήρου της Υδρογείου.
   Εν τή εφαρμογή της Λεξαριθμικής Θεωρίας - τής δυναμένης να παράγη γνώσεις εφ' ολοκλήρου του επιστητού διαχρονικώς, και οριακώς, την Γνώσιν του όντος, λόγω της αξιωματικής δομής της - αναδεικνύεται η Ελληνική Γλώσσα ως η πρωτόγλωσσα, η Μήτηρ Γλώσσα όλων των γλωσσών του πλανήτου, αλφαβητικών και αναλφαβητικών, κατά την έννοιαν, την δομήν, την σημασίαν και το περιεχόμενον, και αποκαλύπτεται η μαθηματική δομή της, ως απόρροια εκ της κατά φύσιν πρωτοδημιουργίας της.
 
   ⇒ Δημοσιογράφος: Γιατί ξεκινήσατε μια τόσο επίπονη μελέτη γύρω από αυτό το θέμα, δηλαδή του λεξαριθμικού λεξικού;
Μαρκάτος: Είναι ζήτημα εσωτερικής ισορροπίας κα αναλύσεως.
 
   ⇒ Δημοσιογράφος: Τί αφορά αυτή η θεωρία;
   Μαρκάτος: Την δομήν της ελληνικής γλώσσης - η λεξαριθμική θεωρία, που ανακοινώθηκε το 1976 στο ΤΕΙ Λαρίσης, για πρώτη φορά - βαθμιαία αναδεικνύει την ελληνική γλώσσα, ως Μητέρα Γλώσσα, όλων των αλφαβητικών και αναλφαβητικών γλωσσών, κατά πάσαν έννοιαν.
 
   ⇒ Δημοσιογράφος: Οι πηγές που στηρίζονται και σε πόσες άλλες γλώσσες έχετε κάνει έρευνα;
   Μαρκάτος: Σέ καμμιά άλλη γλώσσα, διότι είναι τόσο επίπονο το θέμα, που ακόμα καί από σεβασμό πρέπει να ξεκινήσει ο ερευνητής από την ελληνική. Ακόμα και για κείνους που θέλουν να το αμφισβητούν, ο πολιτισμός είναι στα χέρια των Ελλήνων.
 
   Δημοσιογράφος: Εφόσον έχετε μελετήσει την ελληνική γλώσσα, πιστεύετε ότι η έννοιά της διασφαλίζεται;
   Μαρκάτος: Είναι αστείο να το πιστεύουν - όσοι το πιστεύουν - ότι η νεοελληνική γλώσσα (εννοείται η νεοελληνική μορφή) δεν έχει καμμιά σχέση με τη γλώσσα που πρωτομίλησαν οι πρώτοι Έλληνες.
   Εάν η γλώσσα έχει τον χαρακτηρισμό της πρωτογλώσσης ή εάν η ελληνική γλώσσα έχει μια μαθηματική δομή, μέσα της ενυπάρχει ο νόμος ο οποίος μετασχηματίζει τη γλώσσα, και [αλλά] το μόνο που αλλάζει είναι η μορφή, το περιεχόμενο παραμένει το ίδιο. Είναι δεδομένο ότι από τα πολύ παλιά χρόνια μέχρι και το 600 ακόμα - μετά άρχισε να φθίνει το πράγμα - η ελληνική γλώσσα ήταν προσωδειακή, δηλαδή βασιζόταν στη μακρότητα και βραχύτητα των συλλαβών, η οποία σιγά σιγά εκφυλίστηκε και σήμερα ή ω πούμε ή ο, είναι το ίδιο, ει, ι, ή η είναι επίσης το ίδιο. Όμως αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό και νομίζω ότι κάποτε η πολιτεία πρέπει να ασχοληθεί με το θέμα.
 
   Δημοσιογράφος: Πιστεύετε ότι θα πρέπει να αλλάξουμε κάποια στοιχεία στη γλώσσα που μιλάμε; Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε κάτι;
   Μαρκάτος: Όταν οι σχέσεις της Ελλάδος με τα γειτονικά κράτη εξομαλυνθούν, όταν οι τριβές οι πολιτικές και κοινωνικές επίσης εξομαλυνθούν, πρέπει να κοιτάξουμε σοβαρά το θέμα αυτό. Πρέπει να ελέγξουμε το θέμα της προφοράς, τού μονοτονικού και τού πολυτονικού συστήματος.
 
    Δημοσιογράφος: Πιστεύετε ότι όλες οι αλλαγές που έγιναν στη γλώσσα μας, ήταν προς όφελός της;
   Μαρκάτος: Όχι, αυτό που έγινε ήταν βιασμός, δεν ήταν φυσική διαλεκτική. Βιάστηκε η γλώσσα, δεν είχαμε φυσική μετεξέλιξη.
 
   Δημοσιογράφος: Τί ακριβώς είναι το λεξαριθμικό λεξικό;
   Μαρκάτος: Η λέξη λεξαριθμικό είναι ουδέτερον επίθετο τού λεξάριθμος. Αυτό πάλι είναι σύνθετη λέξη από τη λέξη και αριθμός, δηλαδή ο αριθμός της λέξεως. Ξεκινάει από το Αλφαριθμητικό σύστημα των Ελλήνων, στο οποίο κάθε στοιχείο ή γράμμα - είναι το ίδιο πράγμα - ήταν ποσότης, αριθμός δηλαδή, αλλά και ποιότης, δηλαδή φθόγγος. Με αυτό το Αλφαριθμητικό σύστημα - είναι δεδομένο - οι Έλληνες θεμελίωσαν τα μαθηματικά και, μέσω της εννοίας της αποδείξεως, όλες τις επιστήμες. Οι αριθμοί λέγονται αραβικοί αλλά δεν είναι, διότι, ο αριθμός είναι συνέπεια προηγούμενης έρευνας και ζυμώσεως πάνω σε μια επιστήμη. Δέν μπορείς ξαφνικά να πεις ότι οι Κινέζοι βρήκαν τον άβακα και οι Αραβες τους αριθμούς, εφόσον δεν αποδεικνύεται μια τεράστια προηγουμένη ζύμωση καί καλλιέργεια της επιστήμης.
 
   Δημοσιογράφος: Τί αφορά η κοσμόγλωσσα;
   Μαρκάτος: Κοσμόγλωσσα είναι το όνομά της, το όνομα του λεξαριθμικού λεξικού, κυρίως είναι εμπορικός τίτλος. Από το άλλο μέρος όμως, υποκρύπτει και ουσία διότι ερμηνεύει τον κόσμο και εδώ κόσμος δεν ταυτίζεται με τον λαόν, ούτε μόνο με τη γη, ούτε με αυτό που λέμε διατεταγμένο μέρος του σύμπανος, αλλά επεκτείνεται και σε ολόκληρο το σύμπαν. Η ελληνική αποδεικνύεται και αναδεικνύεται συμπαντική.
 
   Δημοσιογράφος: Πιστεύετε ότι μπορούμε να την επιβάλλουμε;
   Μαρκάτος: Βεβαίως και μπορούμε, χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια από εμάς αλλά και από τους αποδήμους Έλληνες στην αύξηση της αφυπνίσεως. Εμείς μπορούμε να δώσουμε λύσεις στα ανθρώπινα προβλήματα. Δεν μπορεί άλλος λαός.
   Είναι η μόνη γλώσσα, η γλώσσα μας, που μπορεί να δώσει λύσεις στα προβλήματα του συγχρόνου ανθρώπου και να τον απαλλάξει από αυτά. Πρέπει όμως να την καταλάβουν τη γλώσσα. Αυτή δε η θεωρία θέλει και υψηλή νοημοσύνη, αλλά κυρίως θέλει μελέτη και πάθος, είναι τρόπος ζωής.
 
   Δημοσιογράφος: Όταν ακούτε τη λέξη γλώσσα, όταν ακούτε λέξεις, τί συνειρμούς κάνετε;
   Μαρκάτος: Όταν ακούω να μιλιέται η σημερινή ελληνική γλώσσα, καταλαβαίνω ότι έχει αρχίσει το εκφυλιστικό στάδιο. Νοιώθω ότι η σημερινή γλώσσα έχει αποκοπεί τελείως από τις ρίζες της. Οι σπουδαστές δεν ξέρουν τί είναι προστακτική, ούτε τί σημαίνει εντολή, δεν ξέρουν τίποτα. Αυτό οφείλεται στις παρεμβάσεις της πολιτικής εξουσίας, στον λεγόμενο προοδευτισμό, που έχει πάρει τεράστιες αρνητικές κατευθύνσεις.
 
   Δημοσιογράφος: Δεν φέρει καμμιά ευθύνη και το εκπαιδευτικό προσωπικό;
   Μαρκάτος: Όλοι είναι θύματα. Μερίδιο ευθύνης φέρουν όλοι αλλά όλα ξεκινάνε από την κορυφή της πυραμίδος. Υπεύθυνοι είναι οι πολιτικοί. Ο καθηγητής, ο δάσκαλος, θέλει πρώτα νά επιβιώσει, και στον 20ο αιώνα, το πρώτο θέμα είναι αυτό της επιβιώσεως, άρα ο εκπαιδευτικός φοβάται. Δεν υπάρχουν πια ήρωες ή σπανίζουν. Μεμονωμένα άτομα υπάρχουν, δεν έχουν όμως ούτε την οικονομική υπστήριξη, ούτε την κρατική. Ο σημερινός φοιτητής είναι τελείως αποκομμένος από τις ρίζες του, αλλά δεν φταίει, είναι το θύμα.
   Η Τεχνολογία μπορεί να γίνει και όπλο καλό, καταλλήλως καθοδηγούμενο.
 
   Δημοσιογράφος: Ποιά είναι η ελπίδα για την θεωρία σας;
   Μαρκάτος: Θα ήθελα νά περάσει μέσα στο διαδίκτυο, σε αυτό το μεγάλο δίκτυο, αλλά όπως ξέρετε δεν έχει ελληνικούς χαρακτήρες* . Μπορείς να δεις την τουρκική με λατινικούς χαρακτήρες, αλλά την ελληνική όχι. Μπορείς να δεις όλα τα σκότη, εκτός από το φως. Μπορούμε να παλέψουμε για το θέμα αυτό και πιστεύω ότι κρίνεται από τις ενέργειες της πολιτικής εξουσίας, και αυτοπεποιθήσεως. Πρέπει όμως να προηγηθούν οράματα, που δεν υπάρχουν δυστυχώς. Δεν βλέπουμε πουθενά την έννοια του έθνους. Ωραία, τασσόμαστε σε έναν ευρύτερο κόσμο, αλλά από την άλλη μεριά, βλέπετε μιά συσπείρωση του έθνους
   Πώς αυτά εναρμονίζονται; Ο ελληνισμός την ίδια στιγμή σαν έννοια και σαν πράξη είναι κοσμοθεωρία. Ο Έλληνας οδεύει κατά φύση. Είναι καθαρά διαλεκτικός και αυτό διότι είναι ο πρωτάνθρωπος. Εδώ έγινε η ανθρωποποίηση του κτήνους, στην Ελλάδα. Ο τρόπος ζωής του Έλληνα δεν φέρει αρνητικά αποτελέσματα στις πράξεις του και τα λόγια του. Υποβιβάζουμε, υποτιμούμε, γελοιοποιούμε τον Νεοέλληνα.
   Ο Έλλην εμπνέει τον σεβασμό αλλά και τον φόβο και τον τρόμο. Είναι το καθαρό φως ο Έλλην, όχι ο Νεοέλλην.
 

   Σημειώσεις (Απρίλιος έτους 2000): 
   Συνδύασον τήν παρούσαν συνέντευξιν μετά των: Πρόλογος, σελ. 11, Εισαγωγή, σελ. 13 και «Το ελληνοπρεπές γονίδιον Ηέλ-ην» (έρευναν), σελ. 59.

   * Ήδη εν τοις παραθύροις 2000 έχουν ενσωματωθή ελληνικαί γραμματοσειραί πάσης μορφής (αρχαιοελ-ληνικής και νεοελληνικής μορφής). Þ Άρχεται η αποκάθαρσις του ελληνοπρεπούς γονιδίου Ηέλλην.

 
 
 

 

 
ΚΟΣΜΑΣ ΜΙΛΤ. ΜΑΡΚΑΤΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (ΤΕΙ)
Παλαιολόγου 9 - 412 23 Λάρισα
Τηλ: 6974 31 91 31
Η.Δ: kmmarkatos@gmail.com
Ιστοσελίς: www.hellenes-markatos.gr