Αρχική Συνεντεύξεις ΤΟ ΟΡΟΣ ΑΘΩΣ, ΑΝΔΡΩΝΙΤΗΣ ΚΑΙ ΑΒΑΤΟΝ, ΠΡΟ ΑΜΝΗΜΟΝΕΥΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ

Επισκέπτες

1024937
ΣήμεραΣήμερα28
ΜήναςΜήνας1228
ΣύνολοΣύνολο1024937

Τελευταία Ενημέρωση
Παρασκευή, 07 Δεκέμβριος 2018 14:02

ΤΟ ΟΡΟΣ ΑΘΩΣ, ΑΝΔΡΩΝΙΤΗΣ ΚΑΙ ΑΒΑΤΟΝ, ΠΡΟ ΑΜΝΗΜΟΝΕΥΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 21 Ιούνιος 2010 18:20

 

 alt

 

 

Το όρος Άθως, ανδρωνίτης και άβατον,
 
προ αμνημονεύτων χρόνων
 
(Σύμφωνα με τη λεξαριθμική θεωρία)
 
ΕΛΛΑΣ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΤΗΣ
Συνέντευξη στην εφημερίδα «Ελευθερία Λαρίσης)
 
   Για τό άβατον του Αγίου Ορους πολλά έχουν ειπωθεί τον τε-λευταίο καιρό και το όλο θέμα έφθασε ακόμα να αποτελεί σημείο προ-βληματισμού και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι απόψεις για το κατά πόσον ή όχι θα πρέπει να "σπάσει" μια παράδοση αιώνων και να επιτρέπεται στις Αθωνικές μονές η πρόσβαση των γυναικών διίστανται.

   Γνωστός ερευνητής και ιδρυτής της λεξαριθμικής θεωρίας, ο μαθηματικός Κοσμάς Μαρκάτος έρχεται σήμερα μιλώντας στην «Ε» να ενισχύσει την παράδοση, ισχυριζόμενος ότι το άβατο του Αγίου Ορους είναι καταγεγραμμένο στη δομή της ελληνικής γλώσσας εδώ και χιλιάδες χρόνια.
  Οι απόψεις του ερευνητή καθηγητή ενδιαφέρουσες...
 
- κ. Μαρκάτε, πώς ανακαλύψατε ότι η ελληνική γλώσσα καταγράφει και μιλάει για το άβατο του Αγίου Όρους;
    Η αλήθεια αυτή μού ήταν γνωστή εδώ και πολλά χρόνια, την είχα ανακοινώσει σε ιδιωτικές συζητήσεις αλλά ποτέ δημοσίως. Ήταν μια μεγάλη έκπληξη δι' εμέ, διότι είδα ότι η ισχύς της λεξαριθμικής θεωρίας μπορούσε να επεκτείνεται διαχρονικά και σε θέματα πί-στεως και θρησκευτικής παραδόσεως. Αφορμή για δημοσιοποίηση στάθηκε η προσφάτως προσφυγή Ελληνίδος βουλευτού στην Ευ-ρωπαϊκή Ένωση περί του αβάτου δια τις γυναίκες στο όρος Άθως.

- Γνωρίζετε βέβαια τη θέση της Ορθοδοξίας πάνω στο θέμα...

     Πράγματι, κατά την Θρησκευτική και Εκκλησιαστική Εγκυκλο-παίδεια [βατον Μονής, Εκδόσεις Α. Μαρτίνος, Αθήναι 1962, σελ. 19] η αρχή της απαγορεύσεως αυτής ανάγεται στον ιδρυτή του μοναχικού βίου, τον Μέγαν Αντώνιον, ο οποίος εις τον Γ΄ κανόνα του προς τους πνευματικούς του υιούς, τους μοναχούς, παραγ-γέλλει: "Μη συγχώρει να σε πλησιάση γυνή, μηδέ ανέχου, ίνα θέση τον πόδα εις την κατοικίαν σου, διότι επέρχεται οπισθόπους η οργή".

- Δηλαδή λέτε ότι ο γιος Αντώνιος πήρε τη σχετική πληροφορία από την δομή της ελληνικής γλώσσας;
 
   ;Στην ερώτησή σας, συνάπτονται δύο ενδεχόμενα: είτε η σχετική πληροφορία πραγματικά ελήφθη από την ελληνική γλώσσα, είτε η γλώσσα μας «προέβλεψε» αυτή την καθιέρωση, λόγω της μαθημα-τικής δομής και της κατά φύση δυνατότητός της, επομένως, να προβλέπει διαχρονικά [παρελθόν και μέλλον] τα τεκταινόμενα στο γίγνεσθαι.
   Το άβατον του Άθω «τη γυναικεία φύση» δύναται να εξηγηθεί και από τον θρύλο της επισκέψεως της Θεοτόκου, «κλήρον ίδιον της Θεοτόκου», «περιβόλι της Παναγίας»: αφού το άγιον Όρος είναι αφιερωμένον στην Παναγία [την αμόλυντον και αναμάρτητον], καμ-μία άλλη γυναίκα [εκ φύσεως μολυσμένη και αμαρτωλή] δεν δύναται να εισέλθει στο αγιώνυμον όρος, «Όρος ανεπίβατον τη γυ-ναικεία φύσει» [βλέπε: ανωτέρω εγκυκλοπαίδεια, Άθως].

- Ας φθάσουμε, τώρα, στο προκείμενο. Πώς η ελληνική γλώσσα προέβλεψε το άβατον του Αγίου Όρους δια τις γυναίκες;

   Η έρευνα, βεβαίως αρχίζει με το όνομα άθως, του οποίου ο λεξάριθμος [το άθροισμα, δηλαδή των αριθμητικών αξιών των γραμμάτων του - αφού τα γράμματα είναι και αριθμοί - είναι 1010
 
[α=1, θ=9, ω=800, σ=200].
  
   Ακολούθως, στην ισόψηφη ομάδα 1010 υπάρχουν και άλλες λέ-ξεις [δίδονται από το λεξαριθμικό λεξικό, το οποίο κυκλοφορεί σε ηλεκτρονική μορφή], μία των οποίων είναι και το όνομα [η λέξη]
 
   ανδρεών [α=1, ν=50, δ=4, ρ=100, ε=5, ω=800, ν=50],
 
δηλαδή, λεξαριθμικώς, τα ονόματα [ή οι λέξεις] άθως και ανδρεών ισοψηφούν [έχουν τον αυτόν λεξάριθμο, 1010].
   Όπως είναι γνωστό, ο ανδρών ή ανδρεών ή ανδρωνίτης ήτο διαμέρισμα μόνο για άνδρες, απηγορεύετο δε να εισέρχονται γυναί-κες, όπως και δια τον γυναικωνίτη, απηγορεύετο να εισέρχονται άνδρες.

- Πότε εμφανίσθηκε στην ελληνική γλώσσα η λέξη ανδρεών και διατί χρησιμοποιήσατε και την ταυτόσημη λέξη ανδρών;
 
 Η τελευταία έχει τον ίδιο λεξάριθμο με το ανδρεών;
   Αρχίζοντας από το δεύτερο σκέλος της ερωτήσεως, οπωσδήποτε οι λεξάριθμοι διαφέρουν κατά το στοιχείον ε=5 [ανδρών = 1005], αλλά αυτό δεν δημιουργεί πρόβλημα, διότι η λεξαριθμική θεωρία έχει αποδείξει την συνέπεια της ελληνικής γλώσσας δ' όλους τους τύπους μιας λέξεως [διαλεκτικούς τύπους], λόγω της μετασχη-ματιστικής δυνατότητός της [μαθηματική δομή]. Το ίδιο ισχύει και δια το όνομα άθως, το οποίον συναντάται και υπό άλλους τύπους, όπως, Άθων [Ηρόδοτος, Θουκυδίδης, κ.α.], Αθόως [επικός τύπος, Όμηρος]
   Δια το δεύτερο σκέλος της ερωτήσεως, οι λέξεις ανδρών και ανδρεών [ιωνικός τύπος] αναφέρεται από τον Ηρόδοτο [λεξικό Liddell και Scott, λέξη ανδρών], δηλαδή προηγήθηκε της καθιερώ-σεως [800 -1000 μ.Χ] κατά 1500 χρόνια, περίπου. Επιπλέον, ο τύπος ανδρεών θεωρείται ο αρχικός τύπος, όπως συμβαίνει σε πολλές λέξεις της ελληνικής γλώσσας,
  [π.χ., γένεος, γένεα και γένος, γένη, κτλ.].

   Όσο δια το όνομα Άθως [με τους προηγουμένους διαλεκτικούς τύπους], αυτό χάνεται στην αχλύν της ελληνικής μυθολογίας [γιγαντομαχία], κατά την οποία ο εκ Θράκης γίγας Άθως έρριψε μέγαν λίθον κατά του Ποσειδώνος, ή, κατ' άλλην εκδοχήν, ο Ποσειδών έρριξε μέγαν λίθον, ο οποίος κατεπλάκωσε τον Άθω, σχηματίσας το ομώνυμον όρος.
   Επίσης ενδέχεται το όνομα να εδόθη από τους Πελασγούς [βλέπε: Εγκυκλ. Πάπυρος Βριτάνικα], τους παραμείναντες Έλληνες στην ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα μετά τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνος και προς της επιστροφής [καθόδου] των άλλων ελ-ληνικώνφύλων.

- Η λεξαριθμική θεωρία, κ. καθηγητά, μπορεί να μας δώσει και άλλα χαρακτηριστικά του όρους Άθω ή του Αγίου Όρους;

   Βεβαίως. Η ισοψηφία [λεξαριθμική ισότης λέξεων] είναι μια σχέση. Δια μια πλήρη μελέτη πρέπει να χρησιμοποιηθεί ολόκληρη η αξιωματικά δομή της θεωρίας, όπως είναι η αθροιστική και στερητική μορφή του στοιχείου α=1 [π.χ., άπας και αδύνατος, αντίστοιχα], η διττότης του άρθρου, γενικώς [το να είναι το άρθρο και θετικό και αρνητικό], η γνωμονική ακολουθία [όταν λέξεις, θεωρούμενες ως αριθμοί, δίδουν διαδοχικά πηλίκα, μια προσέγ-γιση της χρυσής τομής, του αριθμού της συνεχείας των όντων, του αριθμού Φ=1,618..., που συνδέει το άρρητον ή θείον με το ανθρώπινον ή ρητόν], κ.α.
   π.χ., το δυσπρόσιτον, το άξενον [αφιλόξενον], το άβατον, κ.α., εξάγονται άνετα από την λεξαριθμική ανάλυση της λέξεως άθως και όλων των διαλεκτικών τύπων της, αναφερθέντων ανωτέρω.    
   Επιπροσθέτως, η σύνδεση του γίγαντος Άθω μόνο με τον θεόν Ποσειδώνα δεν είναι τυχαία, αφού ο Ποσειδών είναι ο θεός των υδάτων και των σεισμών [κατά την ελληνική μυθολογία] και ο διαιρών, ο διανεμητής της πόσεως [των υδάτων, υπογείων και υπεργείων, με τα οποία το φαινόμενον του σεισμού συνδέεται αρρήκτως - επιστημονική θέση]:
    Ποσειδών > Ποσειδάων > Ποσιδαίων > πόσι δαίων
    (κατά την λεξαριθμική θεωρία).
[βλέπε: Μαρκάτος, Προέλευσις των Μακεδόνων], η δε σχέση του με εστιακά κέντρα μεγάλων σεισμών είναι επιστημονικόν γεγονός [σίω =1010: σείω].

- Δηλαδή μας λέτε ότι με την εμφάνιση της λέξης «Άθως» από την εποχή του Ομήρου προδιαγραφόταν και το άβατο του Αγίου Ορους;

   Ορθά το συλλάβατε. Θα μπορούσε κανείς να ισχυρισθεί ότι ο Άθως με την σκληροτάτη και σπάνια μορφολογική και εδαφολογική μορφή του προσιδιάζει μόνο δι' άνδρες, αποκλείων τις γυναίκες, αλλά η μεταγενέστερη λέξη, ανδρεών [μόνο δι' άνδρες] αποκλείει αυτό το επιχείρημα:
  [πολύανδρος = 1005 = ανδρών // παπαδοκρατία = 668 - νεοελληνική λέξη συνδεομένη διαλεκτικώς με το έναρθρον άθως: ο άθως].

   Θα αναφέρω ένα παράδειγμα το οποίον μάς εμβάλλει σε βαθύ στοχασμό, προβληματισμό και δέος, [αναφορικά με την ελευθέρα βούληση και την μετενσάρκωση], δημοσιευθέν στο σύγγραμμά μου «Η Γλώσσα των Γλωσσών - Η Λεξαριθμική Θεωρία - Σκέψεις δια την προβλεπτικότητα της γλώσσας, σελ. 202»:
   Είναι ιστορικό γεγονός ότι ο αυτοκράτωρ της Ρώμης, Νέρων, εφόνευσε την μητέρα του. Μετά το γεγονός αυτό, οι ασχολούμενοι περί τον αναγραμματισμόν της ελληνικής γλώσσας, κυρίως, ανεκά-λυψαν την λεξαριθμική φράση «ιδίαν μητέρα απέκτεινε».
   Το συγκλονιστικό γεγονός είναι ότι το όνομα και η φράση ισοψηφούν, με λεξάριθμο 1005
   [α=1, β=2, γ=3, δ=4, ε=5, ζ=7, η=8, θ=9, ι=10, κ=20, λ=30, μ=40, ν=50, ξ=60, ο=70, π=80, ρ=100, σ,ς=200, τ=300, υ=400, φ=500, χ=600, ψ=700, ω=800].

   Δηλαδή, ο Νέρων ήτο προωρισμένος [υπό συνθήκας] να φονεύσει την μητέρα του:
Νέρων = ιδίαν μητέρα απέκτεινε = 1005
 
- Εσείς τελικά κ.Μαρκάτε τι λέτε για το άβατο, νομίζετε ότι πρέπει να καταργηθεί;

   Θεωρώ ότι στο μακρυνό παρελθόν διεπράχθη κάτι συνταρακτικό επί του όρους Άθω, το οποίον καθώρισε, προδιέγραψε και σφρά-γισε άπαξ και δια παντός το άβατον δια τις γυναίκες. Επομένως, το άβατον συνδέεται με την Παράδοση, ελληνική και ορθόδοξη, αλλά και με την φύση - θα μπορούσα να ισχυρισθώ - η δε αγνόηση, παράκαμψη και διαγραφή της παραδόσεως ισοδυναμεί με παραβίαση του φυσικού νόμου

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 22 Ιούνιος 2010 11:44
 
ΚΟΣΜΑΣ ΜΙΛΤ. ΜΑΡΚΑΤΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (ΤΕΙ)
Παλαιολόγου 9 - 412 23 Λάρισα
Τηλ: 6974 31 91 31
Η.Δ: kmmarkatos@gmail.com
Ιστοσελίς: www.hellenes-markatos.gr