Αρχική Ανακοινώσεις ΤΡΙΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Επισκέπτες

1020394
ΣήμεραΣήμερα17
ΜήναςΜήνας967
ΣύνολοΣύνολο1020394

Τελευταία Ενημέρωση
Δευτέρα, 02 Απρίλιος 2018 11:04

ΤΡΙΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 21 Μάιος 2010 11:44

 

 

 

Τριγωνισμός του Ελληνικού Κόσμου

 

Πειραματική Έρευνα (GPS)

 

Κοσμάς Μιλτ. Μαρκατος, καθηγητής ΤΕΙ Λαρίσης

Μαρία Κ. Μαρκάτου, χωροτάκτης μηχανικός, επιστημονικός Συνεργάτης ΤΕΙ Λαρίσης

  

  

   ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

   Ιούνιος, 27-28 / 2002 - Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης 

   12η Ανακοίνωση (Πρακτικά Συνεδρίου σε ηλεκτρονικήν μορφήν (CD))

      ⇒ Επίδειξη γεωδαιτικών χαρτών

    

   Περίληψη (Γενικά)

   Ο Τριγωνισμός του Ελληνικού Κόσμου εντάσσεται σε εν εξελίξει ερευνητικόν πρόγραμμα του ΤΕΙ Λαρίσης (έναρξη Δεκέμβριος 1998), πραγματοποιούμενον υπό την ευθύνην του πρώτου (του Κοσμά Μιλτ. Μαρκάτου) των ανωτέρω ερευνητών. Μέχρι σήμερον έχουν επί τόπου διενεργηθεί 184 θεσιακές μετρήσεις δια θεσιολάβου (GPS), οι οποίες καλύπτουν τόσον την ηπειρωτικήν (Πελοπόννησος, Στερεά, Θεσσαλία, Μακεδονία), όσον και την νησιωτικήν Ελλάδα (Κρήτη, Εύβοια, Αίγινα).

   Μέθοδος

   Οι λαμβανόμενες δια του θεσιολάβου μετρήσεις σε Φ και Λ (κατόπιν προγραμματισμού και παρουσία 4 δορυφόρων, τουλάχιστον) αφού αποθηκευθούν, εισάγονται εν συνεχεία στον υπολογιστή, ακολούθως δια της χρήσεως του λογισμικού ArcView μετασχηματίζονται σε ψ και χ (μέτρα), εν συνεχεία δι’ άλλης διαδικασίας απεικονίζονται στον ψηφιακόν χάρτην της Ελλάδος και τέλος, είτε δια ειδικού προγραμματισμού είτε δι’ αυτομάτου λογισμικού (spatial analyst) υπολογίζονται ή καταγράφονται, αντιστοίχως, οι ευθείες αποστάσεις των ιερών επί του γεωειδούς με ταυτόχρονον απεικόνιση επί του ψηφειακού χάρτου της Ελλάδος.

   Η χρησιμοποιούμενη γεωδαιτική μονάς είναι το ισοσκελές τρίγωνον, χωρίς αυτό να συνεπάγεται ότι δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν και άλλες μονάδες, όπως το ορθογώνιον τρίγωνον, το χρυσούν τρίγωνον (διαστάσεις άκρου και μέσου λόγου), το ισόπλευρον τρίγωνον, η ευθυγράμμιση τριών θεσιακών μετρήσεων (ναών), κ.α.

   ⇒ Οι «ισοσκελείς πλευρές» διαφέρουν από μερικά εκατοστά του μέτρου (τα ακέραια μέρη δύνανται να συμπίπτουν) μέχρι και 700 μέτρα (υπό συνθήκας)*.

   Συμπεράσματα:

   Οι μετρήσεις των απεικονιζομένων θέσεων επί του ψηφιακού χάρτου της Ελλάδος (πόλεων: κυρίως αρχαιολογικών χώρων ή και μεμονωμένων επισήμων αρχαίων ναών, ιερών, κτλ.) δια του θεσιολάβου (GPS) δίδουν τελικά γεωδαιτικές συντεταγμένες, χ, ψ (μέτρα - γεωγραφικό μήκος και πλάτος), τη βοηθεία των οποίων οι κατ’ ευθείαν (επί του γεωειδούς) υπολογιζόμενες αποστάσεις των αναφερομένων θέσεων, επαληθεύουν τις μετρήσεις του Μανιά (πραγματοποιηθείσες επί χάρτου) σε μεγάλο βαθμό, συγχρόνως δε και ανεξάρτητα από αυτές, ελέγχουν και επιβεβαιώνουν την ύπαρξη ειδικού τριγωνισμού των Αρχαίων Ελλήνων, στον οποίον οι τελευταίοι εφήρμοζαν τόσο τις προηγμένες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις των όσο και τις καλλιτεχνικές και φιλοσοφικές θέσεις και δοξασίες των.

 

  • Ο Γεωδαιτικός Τριγωνισμός του Ελληνικού Κόσμου πρέπει να επεκτείνεται και σε ολόκληρον τον Ελληνικόν Κόσμον (Μεσόγειος, Αποικιακός), υπό την έννοιαν ότι τα ιδρυόμενα ιερά ώφειλαν να ικανοποιούν τον προϋπάρχοντα παμπάλαιον Νόμον [Βλέπε: Αριστοτέλους Πολιτικά, VII,1331a]..

     

 

 

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 21 Μάιος 2010 17:42
 
ΚΟΣΜΑΣ ΜΙΛΤ. ΜΑΡΚΑΤΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (ΤΕΙ)
Παλαιολόγου 9 - 412 23 Λάρισα
Τηλ: 6974 31 91 31
Η.Δ: kmmarkatos@gmail.com
Ιστοσελίς: www.hellenes-markatos.gr