Αρχική Εκδόσεις Συνοπτική ενδεικτική παρουσίαση

Επισκέπτες

1071023
ΣήμεραΣήμερα79
ΜήναςΜήνας2625
ΣύνολοΣύνολο1071023

Τελευταία Ενημέρωση
Παρασκευή, 07 Δεκέμβριος 2018 14:02

Συνοπτική ενδεικτική παρουσίαση PDF Εκτύπωση E-mail
Σάββατο, 27 Φεβρουάριος 2010 22:56

Συνοπτική ενδεικτική παρουσίαση

alt

Ο Αστρολάβος των Αντικυθήρων

   Ο μηχανισμός των Αντικυθήρων (ημερολογιακό υπολογιστικό μηχάνημα του ηλίου, της σελήνης και των αστερισμών)– χαρακτηριζόμενος ως ο πρώτος υπολογιστής του κόσμου - αποτελεί το πλέον περίπλοκο τεχνολογικό κατασκεύασμα της αρχαιότητος, τη συνέχεια του άβακος και τον πρόδρομο των μετέπειτα υ-πολογιστικών μηχανών, υπολογιστών και αυτοματισμών του Δυτικού κόσμου. Η μοναδικότης του συνίσταται στην ύπαρξη ενός τελείου συμπλέγματος οδοντωτών τροχών (γρανάζια) και ενός διαφορικού οδοντωτού τροχού, ο οποίος εδέχετο δύο διαφορετικές περιστροφές.
Ο πρώτος υπολογιστής του κόσμου
 
alt

Ο Δίσκος της Φαιστού

   Ανεκαλύφθη το 1908 μ.Χ. από τον Ιταλό Φιλόλογο Pernier κατά την αρχαιολογική έρευνα στο Ανάκτορο της Φαιστού. Αναγνωρίζεται ως η πρώτη τυπογραφική σελίδα της ανθρωπότητος (1700-1600 π.Χ.) - χαραχθείσα δια κινητών στοιχείων (ξυλίνων σφραγίδων) - ως η πρώτη εφεύρεση της τυπογραφίας, αφού στηρίζεται στην χρήση κινητών στοιχείων, καθώς, και ως η πρώτη αποτύπωση μηνύματος μέσω τεχνολογίας.
► Ακολουθεί ο Ποσειδώνειος ο Απαμεύς, τα κινητά στοιχεία γραμμάτων τού οποίου χρησιμοποίησε ο Γουτεμβέργιος.
Ποσειδώνειος ο Απαμεύς, ο πατήρ της τυπογραφίας
 
alt

Το κυλινδρικόν εκπέτασμα του Μαρίνου
(η κυλινδρική προβολή χάρτου)

   Το κυλινδρικόν εκπέτασμα, επινοηθέν από τον μαθηματικόν, χαρτογράφον και γεωγράφον Μαρίνον τον Τύριον (60-130 μ.Χ), ή - όπως έχει καθιερωθεί - η κυλινδρική προβολή, είναι η επιπεδοποίηση της γηίνης σφαίρας, η οποία επιτυγχάνεται δια της προβολής της γης επί της επιφανείας κυλίνδρου. Αποτελεί την βάση των γεωγραφικών χαρτών και των γεωδαιτικών συστημάτων, μέσω του Πτολεμαίου του Κλαυδίου, του Paolo Toscanelli (αυτός αναγνωρίζει και χρησιμοποιεί την αρχήν του Μαρίνου, δηλαδή το κυλινδρικόν εκπέτασμα στην κατασκευή χαρτών) και του Gerhand Mercator (αυτός, χωρίς να αναγνωρίσει την αρχήν του Μαρίνου, την υιοθετεί, την οικειοποείται και την χρησιμοποιεί).
Σημείωση (εγκυκλοπαίδεια Πάπυρους Λαρούς).
Μερκατορική προβολή: Επίπεδος απεικόνισις της γης, επινοηθείσα υπό του Μερκάτορος, κατά την οποίαν η επιφάνεια προβολής είναι η επιφάνεια κυλίνδρου εφα-πτομένου του σφαιρικού ισημερινού:
Σύγκρινε …την επινόηση του Μερκάτορ με την αρχή του Μαρίνου, στο σχήμα.
Πρόδρομος των κρυπτογραφικών συστημάτων
 
alt

Η κρυπτεία σκυτάλη

   Η λακεδαιμονική ή κρυπτεία σκυτάλη - χρησιμοποιηθείσα στη Σπάρτη (7ον αι. π.Χ.) μεταξύ των Εφόρων και των εκστρατευμένων στρατηγών – θεωρείται ο πρόδρομος των κρυπτογραφικών συστημάτων. Απετελείτο από δύο πανομοιότυπους σκυτάλες κυλίνδρους. Το μήνυμα ανεγράφετο επί ταινίας εν περιελίξει, απεστέλλετο εν ανελίξει και απεκρυπτογραφείτο εν περιελίξει και καθ’ όμοιο τρόπο.
Η αρχή της τηλεφωνίας
 
alt

Ο ακουστικός τηλέγραφος

   Είναι μια εξελιγμένη μορφή του ηχητικού κέρατος, εμφανισθείς κατά την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αποτελείται από ένα στρογγύλο ηχητικό κέρας μεγάλου μεγέθους, το οποίο εκρέμετο δια σχοινίου εκ της κορυφής τριπόδου ύψους τεσσάρων μέτρων. Το σύστημα της αναρτύσεως επέτρεπε την πλήρη περιστροφή του κέρατος, ούτως ώστε το ηχητικό μήνυμα να εκπέμπεται προς πάσαν κατεύθυνση. Ήταν ένα μέσον ενισχύσεως και κατευθύνσεως του φωνητικού κύματος, ένα σύ-στημα τηλεφωνίας μικρής εμβελείας αλλά μεγάλης στρατιωτικής χρησιμότητας.
Τα παραδείγματα αυτά είναι ικανά, νομίζω, να δείξουν και να καταδείξουν το μεγαλείον της αρχαιοελληνικής τεχνολογίας και ακολούθως να πείσουν ξένους και ντόπιους επιστήμονες ότι έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου για αποκατά-σταση και απότιση της πρέπουσας τιμής στους μεγάλους Έλληνες τεχνολόγους και επινοητές.
Μαρίνος ο Τύριος ο πατήρ της γεωδαισίας

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Σάββατο, 24 Απρίλιος 2010 05:09
 
ΚΟΣΜΑΣ ΜΙΛΤ. ΜΑΡΚΑΤΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (ΤΕΙ)
Παλαιολόγου 9 - 412 23 Λάρισα
Τηλ: 6974 31 91 31
Η.Δ: kmmarkatos@gmail.com
Ιστοσελίς: www.hellenes-markatos.gr