Home

Visitors

1072078
TodayToday55
MonthMonth924
TotalTotal1072078

Τελευταία Ενημέρωση
Friday, 07 December 2018 14:02

LoginΚοσμάς Μ. Μαρκάτος
ΑΦΥΠΝΙΣΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - Συνέντευξις εις τό ΡΑΔΙΟ ΣΥΜΠΑΝ (Σίδνεϊ) PDF Print E-mail
Written by Κοσμάς Μ. Μαρκάτος   
Wednesday, 01 November 2017 11:27
NO TRANSLATION AVAILABLE

 

Unfortunately my website is in an unsafe situation:
 
1. Does not accept Greek fonts (the reason for sending an English message!
 
2. The two DVDs of the interview do not go up.

 

 

 

send your e-mail address so

 

that you get the two DVD of the

 

interview (inability to

 

upload)alt

Last Updated on Sunday, 05 November 2017 11:47
 
THE UNORTHODOX ORDER OF THE PARTIES AND THE LIFTING TO ORTHODOX PDF Print E-mail
Written by Κοσμάς Μ. Μαρκάτος   
Thursday, 15 October 2015 22:48
 
 
 
 
 
 

Ontology and Politics

 

THE UNORTHODOX ORDER OF THE PARTIES

AND ITS LIFTING TOGARD ORTHODOX

By Kosmas Milt. Markatos, Professor of Technological Educational Institute (TEI)

   (founder of Lexarithmc theoriy1)

 

                                         It has been shown in Lexarithmic theory2 that for a smooth, functional,

efficient, quick and secure governance of a country, the number of parties to seize power must not exceed the number two, and their ideological space need to intersect, to have a common place. Every genuine party is synthesized of nuclear or non- voters (to whom the party owes its existence) and of ex-satellite or dialectical voters (to whom the party owes its victory to an electoral campaign). The above-mentioned intersection (or commonplace) of the ideological spaces of these satellite voters composed (or made up). During the electoral campaign, the satellite voters of both parties are moved chaotically like solution, but as the fermentation culminates on the road to ballot box (or thereon ), they suffer ideologic) filtration and the solution becomes a mixture becomes a mix, where their  quantitative ratio (number of votes) will be in favor of the one or of the other party.

   Today, in the eight – parties of  the House of Hellenes (of Greeks), the ideological spaces of the major parties (SYRIZA and Nea Demokratia (New Democracy), do not cross, they are strangers to one another. This provision is anorthodox, not by nature, so subverts the law of the golden section Φ (middle and extreme ratio Φ), which regulates the normal and similar dialectic course of beings in the universe and the world (inorganic and organic,  irrational and rational).

   The unorthodox found in other parties: The intersection of the ideological spaces of SYRIZA and ANEL, the intersecting ideological spaces of PASOK, the POTAMI (river), the HENOSIS OF KENTROON (Centrist Union), following the spaces of Syriza and Nea Demokratia (New Democracy). Exceptions are the other two ideological spaces, Commonist Party (KKE) (intersecting with SYRIZA) and CHRYSEE ABGHEE (Golden Dawn) (intersecting with the respective Nea Demokratia (New Democracy).

   Any violation of natural law in the universe restored by its self - regulatory potential. In the present case, the restoration requires the rapid mutation of the ideological spaces of SYRIZA and New Democracy, so that they are intersected and have a common ideological place, moving toward centrist ideological place, that is: Syriza to the Center-Left and the Nea Demokratia to the Center-Right, provided of course that their extreme components are  smoothed.

   The other parties - except the Communist Party - will gradually join in these ajor areas: Chrysee Avghee (owned by nature in the extreme part of Nea Demokratia), PASOK (comes from these areas, has followed one-way movement, without possibility of reversal) POTAMI (river) (which curiously was composed) and Henose of Kentroon (belongs by nature  to the common ideological place).

1. The theory is axiomatic (Mathematics - see magazine: PAMMEGAS (Pangosmios (World) Mathematical Study of Hellenic (Greek) Language, 1st edition, Larissa 1980 / The Lexarithmic theory - The Language of Languages, Larissa 1989.).

   Starts from the alpharitmetic (alphanumeric) system of the Greeks (units: Α = 1, Β = 2, Γ = 3, D = 4, E = 5 Δ=4, Ε=5, Ζ = 7, Η = 8, Θ = 9 / dozen: I = 10 , Κ= 20, Λ = 30, M = 40, N = 50, Ξ = 60, Ο = 70, P = 80, KOPPA / hundreds: ¨Ρ = 100, Σ = 200, T = 300, Y = -400, Φ = 500, X = 600, Ψ = 700, Ω = 800, Saba), where each word is a number obtained by adding the letters - numbers. Using four relationships with native significance: (1) The intersection of concepts (the concepts have a common place), ΕΛΛΑΣ = ΑΘΕΣΜΙΑ =266 (ATHESMIA, HELLAS GREECE) non – institutional. (2) the cumutative law (words differing by unit - concepts tend to be identified in the limit): ΟΛΥΜΠΟΣ (Olympus) and ΟΥΡΑΝΟΣ (Sky), (3) the law of similarity (the concepts divided give the golden section Φ): ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ALEXANDER) / ΕΛΛΗΝ (Hellen Greek) = ΦΦΦ, (4) the tuning forks (Music, do ... do, reason 2 - the concept in numerator is born from  the consept of denominator and returns to the concept of denominator). (4) Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ (He ATLANTIS) / Η ΘΑΛΑΣΣΑ (the  SEA) = 2. The theory, applied to the structure of the Greek language, produces knowledges and the Knowledge (in the limit), comes to controversy with  the Science: ΚΑΡΚΙΝΟΣ, ΣΕΙΣΜΟΣ (cancer, earthquake) - verify its positions - and sometimes exceeds it.

2. See the book: Dialektike ton Ideon (Dialectics of Ideas / He Dialektike poria ton kommaton (The Dialectic course of parties, Greek Logos, Larissa 1987 / Web Site Page:  www.hellenes-markatos.gr / Articles

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Last Updated on Sunday, 22 November 2015 11:27
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΣΥΜΠΑΚΤΟΥ ΔΙΣΚΟΥ (CD) PDF Print E-mail
Written by Κοσμάς Μ. Μαρκάτος   
Tuesday, 02 February 2010 09:37
NO TRANSLATION AVAILABLE

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

Αστική Εταιρεία δια την Μελέτην
και Προάσπισιν του Ελληνισμού
Παλαιολόγου 9, 412 23 Λάρισα
Τηλ./Τοτ: 2410288213
Εκπρόσωπος:
Κ.Μ. Μαρκάτος, καθ. ΑΤΕΙ Λάρισας

Λάρισα 15/10/2003

  ΠΡΟΣ
εφημ. «Ελευθερία»
Λάρισαν

 

 

 

 

 

Θέμα: Παρουσίαση συμπάκτου δίσκου (CD)
«Τεχνολογία των Ελλήνων»

Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «Ελληνικός Λόγος, Αστική Εταιρεία δια την Μελέτην και Προάσπισιν του Ελληνισμού» - την οποίαν εκπροσωπεί ο καθηγητής του ΤΕΙ Λαρίσης, Κοσμάς Μαρκάτος - ο σύμπακτος δίσκος υπό τον τίτλον «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ» δι' υπολογιστήν.

«Η Τεχνολογία των Αρχαίων Ελλήνων», απετέλεσε τον συνοδευτικόν συμπαγή δίσκον τής υποβληθείσης εντυπωσιακής, ογκώδους και πλουσίας σε διαγράμματα και εικόνες (660 σελί-δες μιας όψεως) πτυχιακής εργασίας από τον τελειόφοιτον σπουδαστήν Δημήτριον Αθαν. Παπαγεωργίου - μιας εκ πλήθους αναλόγων πτυχιακών εργασιών, οι οποίες εξεπονήθησαν από τους σπουδαστές και υπό την επίβλεψη του καθηγητού, κατά την μακρόχρονον θητείαν του ως καθηγητού του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Η παρούσα εφαρμογή αποτελεί μια σημαντική συμβολή στην αποκάλυψη και γνώση της τεχνολογίας των Αρχαίων Ελλήνων - παράλληλη με άλλες προσπάθειες, όπως η συγγραφική δραστηριότης των τελευταίων τριάκοντα ετών και η προβολή τής τεχνολογίας αυτής από δια-φόρους φορείς σε ολόκληρον την Ελλάδα - με σκοπό την εύκολον και ταχείαν εξοικείωσή της με τους Νεοέλληνες:

Η μεγάλη σημασία της εφαρμογής έγκειται στο γεγονός ότι σχεδόν ολόκληρος η τεχνολογία των Ελλήνων, από το άγνωστον παρελθόν (Μυθολογία, Προϊστορία, χιλιάδας ετών π.Χ.) μέχρι το έτος 1453 μ.Χ, έχει συγκεντρωθεί σ' ένα σύμπακτον δίσκον, όπου ο ενδιαφερόμενος με απλούς χειρισμούς της βάσεως δεδομένων θα έχει την δυνατότητα να παρακολουθεί ή και να μελετά την εξελικτικήν πορείαν σε όλες τις εκφάνσεις και εφαρμογές της.

Συγχρόνως, ο Νεοέλλην θα συνειδητοποιεί και θα εδραιώνει βαθμιαία ότι η αναπτυχθείσα τεχνική και τεχνολογία στο διάβα των χιλιάδων ετών κινείται εν αρμονία, συγχρόνως, εν παραλλήλω και κατ' ακολουθίαν προς την θεμελίωση, ανάπτυξη και εξέλιξη των Μαθηματικών και των θετικών επιστημών - των οποίων (κυρίως η τεχνολογία) αποτελεί το φυσικόν επακό-λουθον - αλλά και των άλλων μεγάλων συλλήψεων και επιτεύξεων του ανθρώπου, όπως η θεολογία, η οντολογία, η τέχνη, τα γράμματα και η φιλοσοφία:

Στους ερευνητές και σχολιαστές του δυτικού κόσμου, κυρίως, λόγω ελλιπούς κατανοήσε-ως των αρχαίων κειμένων (αν όχι λόγω σκοπιμότητος, όπως σε πολλά άλλα πράγματα), έχει εδραιωθεί η πεποίθηση (φθάσασα μέχρι και διατύπωση θέσεων) - και αυτές τις θέσεις αναμα-σούν γενικώς οι επιστήμονές μας πάνω από 150 έτη - ότι οι Αρχαίοι Έλληνες παρουσιάζουν αδικαιολόγητα κενά ή επισημαίνουν μικρά μέχρι και ανύπαρκτον πρόοδον στην ανάπτυξη της τεχνολογίας, σε αντιδιαστολή με την κοινήν αποδοχήν των άλλων (ανωτέρω) επιτεύξεών των. Πώς γίνεται όμως, αυτοί οι επιστημονικοί κύκλοι (ημιδαποί και αλλοδαποί) να λησμονούν ότι η επιστημονική ανάπτυξη, ζύμωση και εξέλιξη παράγουν κατά φυσικόν τρόπον την τεχνολογίαν ως αναγκαίον επακόλουθον (μερικώς δε και εν παραλλήλω);

Ελληνικός Λόγος (δια την εταιρείαν)

   Είναι πλέον καιρός να καταβληθεί πολυμερής προσπάθεια δια την αποκατά-σταση της αρμονίας και της ισορροπίας μεταξύ των παγκοσμίως αναγνωρισμέ-νων και αποδεκτών μεγίστων και ανεπαναλήπτων επιτεύξεων των Ελλήνων, (κοσμογονία, οντολογία, θεολογία, θρησκεία, τέχνες, γράμματα, φιλοσοφία, πολιτική, κλπ.) και της τεχνολογίας.
   Η αποκατάσταση αυτή θα μπορούσε να υλοποιηθεί με την οργάνωση παγκο-σμίων συνεδρίων, όπως έγινε με το αντίστοιχο στην Σάμο, όπου αποκαταστάθηκε ο Αρίσταρχος ως πατήρ της Αστρονομίας.
   Τέτοια συνέδρια – σε πρώτη φάση - θα μπορούσαν να αναφέρονται (1) στον «Αστρολάβον των Αντικυθήρων, ως του πρώτου υπολογιστού στον κόσμο», (2) στο «κυλινδρικόν εκπέτασμα» ή κυλινδρική προβολή» με σκοπόν την αποκατά-σταση του Μαρίνου του Τυρίου, ως πατρός της Γεωδαισίας και (3) στον «Δίσκον της Φαιστού», με σκοπόν την αποκατάσταση του Ποσειδωνείου του Απαμιέως, ως πατρός της Τυπογραφίας.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η έκδοση περιέχει 1841 εικόνες - περιγραφόμενες με γλαφυρότητα και απλότητα – οι οποίες κατανέμονται ως εξής:
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΙ (Πλήθος εικόνων: 42)
♦ Αι πολύχρωμοι σημαίαι (2) ♦ Ο ακουστικός τηλέγραφος (1) ♦ Αι Ηράκλειαι Στήλαι (4) ♦ Οι οπτικοί αναμεταδόται (10) ♦ Ο υδραυλικός τηλέγραφος (4) Ÿ Ο οπτικός τηλέγραφος (6) ♦ Τυπογραφία [ο δίσκος της Φαιστού (14), τα κινητά στοιχεία του Ποσειδωνείου (1)].
ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ (πλήθος εικόνων: 37)
♦ Η κρυπτεία σκυτάλη (1) ♦ Το κωδικόν μοιρογνωμόνιον του Αινείου (1) ♦ Τα δίπτυχα κεκυρωμένα πινακίδια (10) ♦ Οι κρυπτογραφικοί κώδικες (15) ♦ Η ταχυγραφία (10).
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ (πλήθος εικόνων: 92)
♦ Ο Δίολκος και το ελλαδικόν οδικόν δίκτυον (7) ♦ Ο υδραγωγός της Σάμου (22) ♦ Η αποξήρανσις της λίμνης Πτεχών (4) ♦ Αι υδραυλικαί εγκαταστάσεις της Περαχώρας (15) ♦ Τα μεταλλεία του Λαυρείου (39) ♦ Οι κατακόμβαι της Μήλου (5).
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ (πλήθος εικόνων: 55)
♦ Ο ναός της Αρτέμιδος εν Εφέσω (10) ♦ Το Μαυσωλείον της Αλικαρνασού (13) ♦ Ο Φάρος της Αλεξανδρείας (12) ♦ Ο ναός του Επικουρείου Απόλλωνος (8) ♦ Το θέα-τρον της Επιδαύρου (12).
ΜΕΤΡΗΤΙΚΗ (πλήθος εικόνων: 93)
♦ Αστρονομικά όργανα απλής μορφής (4) ♦ Ο υπολογιστής των Αντικυθήρων (36) ♦ Η διόπτρα του Ήρωνος και το οδόμετρον (13) ♦ Το κυλινδρικόν εκπέτασμα, ή(η κυ-λινδρική προβολή χάρτου) (4) ♦ Ο γεωδαιτικός τριγωνισμός (36).
ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ (πλήθος εικόνων: 48
♦ Η τριήρης (39) ♦ Η Συρακουσία (4) ♦ Τα γιγαντιαία πολεμικά πλοία των Επιγόνων (5).
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ (πλήθος εικόνων: 60)
♦ Η πετομηχανή του Αρχύτα (5) ♦ Ο ατέρμων κοχλίας (17) ♦ Πνευματικά και αυτό-ματα του Ήρωνος (36) ♦ Τα αυτόματα του βυζαντινού θρόνου (2).
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ (πλήθος εικόνων: 26)
♦ Το άγαλμα του Ολυμπίου Διός (9) ♦ Ο Κολοσσός της Ρόδου (17).
ΜΟΥΣΙΚΗ (πλήθος εικόνων: 18)
♦ Ο οστέινος δίαυλος του Δισπηλίου (3) ♦ Ο Δίαυλος της Πύδνας (6) ♦ Η ύδραυλος του Δίου (9).
ΠΟΛΕΜΟΣ (πλήθος εικόνων: 25)
♦ Η πολιορκία της Ρόδου (15) ♦ Το ατμοτηλεβόλον του Αρχιμήδους (10).


ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ
Βιοτεχνία ►Εμπόριον (7), Εξοπλισμός (15), Κεραμική (31), Πιεστήρια (14), Υφαντική (10).
Θάλασσα ► Ναυπηγήσεις (10), Πρωτοπόροι (29), Σκάφη (40).
Κτίσματα ► Ανάκτορα (39), Αρχιτεκτονική (51), Μεγαλιθικά (1), Οικοδομικά υλικά (16), Πόλεις (25), Πυραμίδες (8).
Μηχανική ► Αντλίαι (41), Ανυψωτικά (30), Γέφυραι (13), Υδραυλική (34).
Συγκρούσεις ► Βλητικαί μηχαναί (33), Οπλισμός (40), Πολιορκίαι (40) Φλογοβό-λα (14), Οχυρώσεις (37).
Επιστήμαι ► Αστρονομία (37), Γεωγραφία (7), Ιατρική (23), Ωρολογική (21).
Θρησκεία ► Ναοί (45), Παρθενών (25), Αγία Σοφία (19).
Μεταλλουργία ► Επεξεργασία (24), Κοσμηματική (20), Νομισματική (120).
Πολιτισμός ► Αθλητισμός (29), Αλεξανδρινός (35), Επικοινωνία (29), Μυθολογία (45), Οικία (37), Τάφοι (17).
Τέχνη ► Διακοσμήσεις (28), Θέατρον (42), Οργανοποιική (36), Πλαστική (74).

Κ.Μ. Μαρκάτος

 
 
 
Attachments:
Download this file (TECHELL.jpg)TECHELL.jpg[ ]84 Kb
Last Updated on Friday, 25 November 2011 09:58
 
«StartPrev12NextEnd»

Page 2 of 2
ΚΟΣΜΑΣ ΜΙΛΤ. ΜΑΡΚΑΤΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (ΤΕΙ)
Παλαιολόγου 9 - 412 23 Λάρισα
Τηλ: 6974 31 91 31
Η.Δ: kmmarkatos@gmail.com
Ιστοσελίς: www.hellenes-markatos.gr