ΚΟΣΜΑΣ ΜΙΛΤ. ΜΑΡΚΑΤΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (ΤΕΙ)
Παλαιολόγου 9 - 412 23 Λάρισα
Τηλ: 6974 31 91 31
Η.Δ: kmmarkatos@gmail.com
Ιστοσελίς: www.hellenes-markatos.gr

 

 

 

Δια να ίδετε σωστά τον δικτυακόν μου τόπον, απαιτείται:
Internet Explorer 4 ή νεωτέρας εκδόσεως
Ανάλυσις οθόνης 1024 Χ 768
και Κωδικοποίηση Χαρακτήρων
"Unicode (UTF-8)"

asdasd
This is layer 2